Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo, že kvůli chybám minulého vedení ERÚ se platí na obnovitelné zdroje až o 162 miliard korun více

19.3.2015, Zdroj: Energetický regulační úřad (www.eru.cz)

Za průlomové vyjádření považuje Energetický regulační úřad (ERÚ) dnešní dopis ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který rozeslal poslancům v souvislosti s projednáváním novely energetického zákona. Ministr J. Mládek v dopise vůbec poprvé potvrdil pochybení minulého vedení ERÚ v nastavení vyhlášek, na základě kterých se stanovovala výše podpory pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů.

„Je to překvapivé, ale pozitivní vyjádření k problematice, na kterou jsme ministerstvo
průmyslu dlouhodobě a opakovaně upozorňovali. Na základě auditu, který jsem nařídila,
dokonce úřad podával trestní oznámení, jež však bylo odloženo. Na základě dnešního dopisu ministra Mládka lze konstatovat, že v minulosti byly nesprávně nastaveny výkupní ceny pro obnovitelné zdroje, čímž vznikla škoda ve výši až 162 miliard korun,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Ministr J. Mládek dnes v otevřeném dopise poslancům uvedl, že „je nutné připomenout roli
ERÚ, která měla zásadní dopady do celkové výše nákladů na podporu. Byl to právě ERÚ,
který nad rámec zmocnění uvedených v zákoně č. 180/2005 Sb., stanovil ve vyhlášce
č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen pevnou dobu garantovaného vyplácení podpory, a to po dobu životnosti v rozmezí 15 až 30 let, podle druhu obnovitelného zdroje. Dále následně od 1. ledna 2008 prodloužil vyhláškou č. 364/2007 Sb. (pozn. MPO uvedlo nesprávně č. vyhlášky 264/20007) dobu garantované podpory pro solární elektrárny z hodnoty 15 let na hodnotu 20 let a v roce 2008 nenovelizoval vyhlášku č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, kde jsou stanoveny technicko-ekonomické parametry pro stanovení výše výkupních cen, mezi které jako základní parametr patří právě hodnota celkových měrných investičních nákladů, kdy již ke konci roku 2008 měl z titulu své gesce zcela jistě k dispozici údaje o změnách tohoto parametru. Těmito hodnotami ostatní úřady nedisponovaly.“

„Jsme rádi, že ministr Mládek jednoznačně potvrdil, že jsme již v roce 2012 měli pravdu,
stejně jako potvrdil již dříve naše závěry o celkovém dopadu podpory obnovitelných zdrojů
Nejvyšší kontrolní úřad. Energetický regulační úřad tedy na základě dnešního dopisu
poslancům vyzve ministra Mládka, aby učinil příslušné kroky k nápravě, například se jménem vlády obrátil na Ústavní soud, který by platnost vyhlášek posoudil,“ řekla dále A. Vitásková.

Výše uvedené vyhlášky nerespektovaly zákon č. 180/2005 Sb. tím, že zavedly nebo potvrdily metodiku umožňující nastavit dobu návratnosti na hodnotu nižší než zákonem definovaných 15 let. Solární elektrárny tedy měly návratnost typicky 12 let, ale podporu budou pobírat po dobu celé životnosti elektráren, tedy u solárních elektráren 20 let. Například v roce 2005 cenovým rozhodnutím na rok 2006 byla stanovena výkupní cena pro FVE ve výši 13 200 Kč/MWh, přičemž podle podmínky patnáctileté doby návratnosti investic měla být výkupní cena 10 350 Kč/MWh. Obdobně tomu bylo i v dalších letech. Celková částka, která se na podpoře vyplácí navíc, činí 162 miliard Kč, tedy asi 10 miliard Kč za každý rok podpory.

Příspěvek byl publikován v rubrice Popovídání. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.