Ceny

Ceny se odvíjí od hodnoty stavby bez DPH

Nejnižší – základní – cena je 1.000,- Kč

V hodnotě do 3.milionů Kč je cena 2%0  z hodnoty stavby

V hodnotě 3-10 milionů Kč je cena 1,5%0  z hodnoty stavby

V hodnotě 10-30 milionů Kč je cena 1%0  z hodnoty stavby

V hodnotě nad 30 milionů Kč je cena do 0,5%0  z hodnoty stavby

Ceny lze individuálně dohodnout.